Over Heleen

Proefschrift over kritisch denken
Dr. Heleen Torringa (1973) promoveerde in 2011 op een interdisciplinair proefschrift over kritisch denken. Voor een korte indruk zie: filosofie.nl.
Met interdisciplinair wordt hier bedoeld dat het onderzoek zowel een beroep doet op een onderzoeksmethode en op denkers uit de geesteswetenschappen, als gebruik maakt van bestaand empirisch onderzoek uit de ontwikkelingspsychologie en onderwijskunde.
Het proefschrift bestaat uit een filosofische conceptanalyse over kritisch denken. Daarnaast worden bestaande empirische onderzoeksresultaten toegepast voor het opstellen van een empirisch toetsbare hypothese over de correlaten van kritisch denken-prestatie. Ofwel: wat vereist kritisch denken, volgens het concept van Torringa, in cognitief opzicht? Vervolgens wordt bestaand empirisch onderzoek toegepast op de vraag hoe kritisch denken in de context van school kan worden bevorderd. Dit resulteert in didactische ideeën waarvan de potentiële effectiviteit voor het (aan)leren van kritisch denken is beargumenteerd.

Docent kritisch denken en ethiek Avans Hogeschool
Heleen is vanaf januari 2014 werkzaam als docent Kritisch denken en Ethiek aan de opleiding Communicatie van Avans Hogeschool in Breda.
Zij is borgingsfunctionaris (kwaliteitsbewaking toetsen) en voorzitter van de Academieraad van de Academie voor Communicatie en User Experience (ACUE).

Co-redacteur en auteur Opvoeden in betrokkenheid
In september 2014 is het boek Opvoeden in betrokkenheid. Lessen uit de wetenschap uitgekomen bij uitgeverij SWP. Samen met dr. Kitty Jurrius was Heleen redacteur van deze bundel. In de bundel is een hoofdstuk opgenomen van Heleen, getiteld: Kritisch denken en burgerschapsvorming in het voortgezet onderwijs.

Schrijver en ontwikkelaar lesmateriaal
Tussen 2012 en 2013 werkte zij in het lectoraat Jeugd en Opvoeding van De Haagse Hogeschool. Heleen schreef met haar collega Jakop Rigter en onder leiding van lector René Diekstra mee aan een tekstboek psychologie voor het voortgezet onderwijs. Het ontwikkelde lesmateriaal werd door Jakop en Heleen onderwezen aan hoogbegaafde kinderen in de onderbouw van een middelbare school in Hellevoetsluis.

Werkgroepdocent Pedagogische Wetenschappen
Zij combineerde haar promotie-onderzoek tussen 2006-2011 met een (parttime)baan als werkgroepdocent bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

Filosofiedocent Hogeschool van Amsterdam
Tussen 2004-2006 was Heleen filosofiedocent aan het Amsterdam Fashion Institute van de Hogeschool van Amsterdam. Zij ontwikkelde en gaf de vakken: bedrijfsethiek, the philosophy of branding en cultuurfilosofie voor de toenmalige studierichting Concepts & Brands.

Wetenschapsfilosofie Universiteit van Amsterdam
Heleen studeerde wijsbegeerte tussen 2001 en 2004 aan de Universiteit van Amsterdam. Zij studeerde cum laude af in de wetenschapsfilosofie. Tevens behaalde zij in 2004 haar eerstegraads onderwijsbevoegdheid als docent filosofie.

Dramadocent
Voordat Heleen in 2001 wijsbegeerte ging studeren, werkte zij gedurende zes jaar als dramadocent. Daar ging van 1991-1995 een opleiding tot eerstegraads dramadocent aan de Hogeschool voor de Kunsten aan vooraf. Heleen specialiseerde zich op de theaterschool in de richting regie. Zij werd op basis van een auditie gekozen voor het spelen van de hoofdrol in de eindexamenproductie Hamlet.

Geef een reactie