Help studenten beschouwen

Kritisch denken begint met het stellen van kritische vragen. Er bestaan verschillende typen kritische vragen. Zo zijn er kritische vragen die redeneringen toetsen. Bijvoorbeeld met de vraag aan iemand die een verband legt: ‘Je suggereert een causaal verband tussen X en Y, maar is dat niet een correlatie?’. Zeer bruikbare vragen die toetsen of er …

Verder lezen →

Wat nou, kritisch denken is vaag?

Dat studenten niet begrijpen wat een kritische vraag is, was in het begin een beetje wennen. Toen ik bij Avans begon, bedoel ik. Nu vind ik het allemaal superleuk. Vooral bij ons. ‘Bij ons’ is de opleiding Communicatie die een zelfstandige kritisch denken-leerlijn heeft. Vakken als argumenteren en redeneren zitten verweven in ons gehele curriculum. …

Verder lezen →

Kritisch denken op socratische leest

Zou het niet van de zotten zijn als een hoger opgeleide vakkennis bezit, maar zich geen raad weet met dilemma’s, groepsdruk en vragen waarop meerdere antwoorden mogelijk zijn? Ja, vindt de overheid. Dat wil zeggen, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) schrijft voor dat het hoger onderwijs “aandacht schenkt aan de …

Verder lezen →

Goochelen met kritisch denken

Studenten goochelen wat af met kritisch denken. Sommigen. Laat ik niet overhaast generaliseren. Als docent kritisch denken ben ik trouwens ook een soort goochelaar. Sommige studenten goochelen in de zin dat ze allerlei zaken door elkaar halen. Maar van mislukte goocheltrucs kun je leren.
Als student en als docent.

Dove of kleurenblinde architecten
Er bestaan …

Verder lezen →